American Medical Systems, Inc. (AMS) tillhadahåller produktlitteratur på nätet som ett alternativ till de tryckta dokumenten. Den här webbplatsen är avsedd att endast användas av hälso- och sjukvårdspersonal och innehåller följande typer av dokument:

Bruksanvisningar
– medföljer produkten produkten

Operationssalsmanualer
– ytterligare information om ingreppet som inte fick plats i bruksanvisningen

Instruktionsböcker
– för enheter som t.ex. laserkonsoler

Patientmanualer
– information som läkaren kan ge till patienten om ett ingrepp

Dessa dokument har skrivits för användning eller distribution av hälso- och sjukvårdspersonal.

Kontakta din AMS-representant för allmänna informationsbroschyrer.

Produkt Dokument Produkt-information
Produkt Dokument Produkt-information
AMS 700™ med MS Pump™Penile Prosthesis Product Line

tillbaka till början ↑
 • AMS 700™ med MS Pump™
 • Bruksanvisning
AMS 700 med MS Pump Bruksanvisning  
 • AMS 700™ med MS Pump™
 • Operationssalsmanual
AMS 700 med MS Pump Operationssalsmanual  
 • AMS 700™ med MS Pump™
 • Patientmanual
AMS 700 med MS Pump Patientmanual  
AMS 800™ Urineringskontrollsystemtillbaka till början ↑
 • AMS 800™
 • Artificiell sfinkter mot manlig
 • inkontinens
 • Bruksanvisning
AMS 800 - Bruksanvisning
 • Endast utanför USA
 • AMS 800™
 • Artificiell sfinkter mot
 • urininkontinens hos kvinnor och barn
 • Bruksanvisning
AMS 800 - Bruksanvisning
 • Endast utanför USA
 • AMS 800™
 • För manliga, kvinnliga och pediatriska patienter
 • Operationsmanual
 • To obtain this document call AMS Customer Care
AMS Customer Service
AMS Ambicor™Penisimplantattillbaka till början ↑
 • AMS Ambicor™
 • Bruksanvisning
 • To obtain this document call AMS Customer Care
AMS Customer Service  
GreenLight XPS™tillbaka till början ↑
 • GreenLight MoXy™ - Fiberoptik
 • Instruktionsbok
GreenLight MoXy Fiber Optic, Instructions for Use  
Spectra™böjbart penisimplantattillbaka till början ↑
 • Spectra™
 • Bruksanvisning
 • To obtain this document call AMS Customer Care
AMS Customer Service  

tillbaka till början ↑